Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto vám vysvětlíme, jaké osobní údaje sbíráme, jak s nimi nakládáme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s těmito údaji. RK MoWio s.r.o., IČ: 1188 0856, se sídlem Evropská 657/120, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 355825 (dále jen „RK MoWio s.r.o.“) je odpovědný správce osobních údajů a dbá na dodržování všech příslušných zákonů a na to, aby vaše údaje byly chráněny před zneužitím.

Sběr a použití osobních údajů

Při poskytování našich služeb můžeme sbírat a zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

  • Kontaktní informace (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro účely komunikace a vyřizování požadavků;
  • Informace o nemovitosti, kterou hledáte, pronajímáte nebo prodáváte, včetně požadavků, preferencí a dalších Vašich specifikací;
  • Finanční informace (např. bankovní údaje, informace o hypotékách), pokud je to nezbytné pro realizaci obchodu nebo splnění smluvních povinností;
  • Další informace, které nám poskytnete dobrovolně a které jsou relevantní pro naše služby;
  • Osobní údaje nutné ke splnění povinností RK MoWio s.r.o. jakožto povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

Vaše osobní údaje budeme používat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu a zákonných povinností RK MoWio s.r.o., pro které byly shromážděny, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).  Tuto dobu si RK MoWio s.r.o. vyhrazuje prodloužit za účelem zničení, či anonymizování o dobu maximálně 6 měsíců.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je nezbytná pro dosažení účelů zpracování, pokud nepředpokládáme delší uchovávání z důvodu splnění zákonných povinností nebo oprávněných zájmů. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány nebo anonymizovány v souladu nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Pro ochranu vašich osobních údajů budeme uplatňovat přiměřená technická a organizační opatření, abychom minimalizovali riziko jejich ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu nebo zveřejnění.

Vaše osobní údaje budeme chránit a zamezíme zpřístupnění třetím osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy, povinnosti spojené s AML).

Vaše práva

Máte právo kdykoliv požádat o informaci jaké vaše osobní údaje shromažďujeme a také na jejich opravu, omezení zpracování, smazání nebo přenositelnost dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. Můžete také vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Pokud chcete využít svých práv souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů nebo máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictví e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@mowio.cz, nebo zasláním písemného dotazu poštou na adresu sídla RK MoWio s.r.o..

Soubory cookies a sledování

Na našich webových stránkách můžeme využívat soubory cookies a podobné technologie, které nám pomáhají analyzovat provoz na stránkách, personalizovat obsah a poskytovat relevantní reklamy. Používání těchto technologií je podrobně popsáno v našich pravidlech pro soubory cookies.

Obchodní sdělení

V případě udělení vašeho souhlasu dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění, RK MoWio s.r.o., aby vám byly v budoucnu zasílány na vaši emailovou adresu nebo telefonní číslo obchodní sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře služeb a jiných činností poskytovaných RK MoWio s.r.o..

Také v případě obdržení vašich elektronických kontaktů (emailová adresa, telefonní číslo) v souvislosti s poskytnutím našich služeb je RK MoWio s.r.o. oprávněno využít takto obdržený elektronický kontakt pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních služeb.

Vždy máte možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu písemným sdělením vašeho projevu vůle na naši emailovou adresu info@mowio.cz. Po obdržení Vašeho nesouhlasu vám RK MoWio s.r.o. přestane zasílat obchodní sdělení a v případě, že nemá jiný důvod k uchovávání vašeho elektronického kontaktů, tyto současně odstraní.

Změny

Tato sekce ochrany osobních údajů může být občas aktualizována. V případě důležitých změn v našem přístupu k ochraně osobních údajů budeme tyto změny zveřejňovat na našich webových stránkách.

X

Nastavení cookies: tato webová stránka používá nezbytné soubory cookie k zajištění správného fungování webu a analytické soubory, abychom pochopili, jak se na stránce pohybujete a jaký obsah Vám máme nabídnout. Tyto cookies budou nastaveny až po vašem schválení.